Årsmøte i Hardinglaget

HARDINGLAGET I OSLO

v/Styret

c/o Einar Vestrheim

Vestliveien 43, 1344 Haslum

  

Årsmøte tysdag 12.  februar 2019 kl 19.00

i Nordahl Brunsgt. 22

  

SAKLISTE:

 

Sak 1    Godkjenning av innkallinga

 Sak 2    Val av ordstyrar

 Sak 3    Godkjenning av saklista

 Sak 4    Årsmelding for 2018 for laget (vedlagt) og hytta

 Sak 5    Rekneskap for 2018 (vert framlagt på årsmøtet)

 Sak 6    Medlemspengar for 2019 / hytteavgift for 2019

 Sak 7    Val av styre, hyttestyre og ettersynsfolk

 Sak 8    Val av eventuelle utsendingar

 Sak 9    Verksemda 2019

 Sak 10  Ymse

 

Velkomne til ein triveleg kveld i

 Hardinglaget si ånd!

Einar Vestrheim

                                                                – formann –

  

              HARDINGLAGET I OSLO – ÅRSMELDING 2018

 

STY8RET FOR 2018:

 

Leiar      Einar Vestrheim (1 år)

Styret     Bjørg Riber (2 år)

               Ingeborg Fagnastøl (2 år)

               Johannes Kolltveit (ikkje på val)

               Gunnvor Fykse Skirbekk (ikkje på val)

VARAFOLK TIL STYRET  (1 år):

 

  1. Kåre Aksnes (1 år)
  2. Per Dugstad (1 år)
  3. Hjørdis Riber (1 år)

 

HYTTESTYRET  (vel sjølv leiar):

 

               Botolv Helleland

               Johannes Skare

               Øyvind Opedal

 

ETTERSYNSFOLK:

 

               Amund Riber

               Gunnar Asting

 

VALNEMND:

               Gunnar Asting

               Torgils Skåre

               Øyvind Opedal

  ÅRSMELDING 2018

 

Årsmøtet vart halde tysdag 13. februar 2018 kl 19.00 i Nordahl Brunsgate 22  med 11 frammøtte.

Fyrste styremøtet dette året var hjå Einar 12. mars, der haustfesten vart diskutert, og me vart einige om at den skulle handla om Botnen. Neste styremøte var ikkje før 29. august, hjå Ingeborg. Så var det styremøte hjå Bjørg  26. september, før det siste før haustfesten, som var 24. oktober, hjå Gunnvor. Me hadde og eit evalueringsmøte etter haustfesten på Kaffistova den 5. desember, der me spiste julemiddag saman. Der vart me einige om å ha eit sidertreff, med sidersmaksprøvar frå Hardanger, fram på våren eingong, kanskje i april. Dette skal skje i  Nordahl Brunsgt.

Vårt største arrangement kvart år, haustfesten, vart i år arrangert laurdag 10. november, og handla altså om Botnen. Bortsett frå dårleg lydkvalitet, vart festen svært vellukka. Alle kunne lesa den fine festtalen til Lars Botnen på nettet etterpå. Heldigvis får me bruka kjøkkenet i Nordahl Brunsgt. enno, slik at me får laga den tradisjonsrike maten.

Det bør og nemnast at me hadde ein triveleg “skalkafest” på eldresenteret på Kolsås fredag 9. februar.

Åra går så fort, og neste år har me faktisk eit lite jubileum igjen. Då har Hardinglaget eksistert i105 år!

Det vart sagt minneord om Johannes Kvammen og Sjur Kjell Haustveit, våre trufaste medlemer i alle år.

Hytta blir ikkje så mykje brukt, men det vart ein skidag i år og.